AIRPORT TAXI [LOCATION]

Privacy Verklaring

Privacy statement deopeningtilburg deopeningtilburg gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Onder persoonsgegevens verstaan we de informatie die herleidbaar is tot een persoon, bijvoorbeeld een naam, een huisadres of een e-mailadres. De bescherming van deze gegevens is geregelde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). deopeningtilburg verwerkt persoonsgegevens van u zodra u op de website het contactformulier invult of u aanmeldt in de applicatie. Het gaat om de volgende persoonsgegevens: – Naam – E-mailadres – Telefoonnummer – Adres (vertrek en bestemming) Doel verwerking persoonsgegevens deopeningtilburg verwerkt deze persoonsgegevens om u te informeren over de diensten en voor de eventuele totstandkoming van een door deopeningtilburg geleverde dienst (zoals korting op een drankje of toegang tot een evenement). Daarnaast gebruiken wij uw persoonlijke gegevens om de applicatie van deopeningtilburg te verbeteren en om u relevante aanbiedingen te kunnen bieden. Uitwisseling van gegevens deopeningtilburg draagt uw persoonsgegevens in beginsel nooit zonder uw toestemming over aan derden. Beveiliging en bewaartermijn van persoonsgegevens deopeningtilburg zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. deopeningtilburg bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de gegevensverwerking is vereist. Uw privacyrechten In de volgende situaties kunt u een verzoek indienen: * U wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken * U wilt uw persoonsgegevens laten aanpassen * U wilt persoonsgegevens laten verwijderen * U wilt dat we uw persoonsgegevens beperkt verwerken * U wilt bezwaar maken Uw verzoek kunt u via het e-mailadres [email protected]